Aktualności i artykuły

ROKO FOODiN CHLORIN DEZYNFEKTANT jest preparatem do profesjonalnej i wysoce skutecznej dezynfekcji natryskowej różnego rodzaju powierzchni twardych. Produkt doskonale sprawdza się również w procesie sanityzacji wody oraz czyszczenia obiegów, zarówno w zakładach przetwórstwa przemysłowego, w tym także spożywczego, jak i w hodowli zwierząt. ROKO FOODiN CHLORIN DEZYNFEKTANT cechuje się doskonałym działaniem wirusobójczym i biobójczym. Świetnie sprawdza się jako preparat do dezynfekcji różnego rodzaju powierzchni mających kontakt z żywnością.

Preparat dezynfekujący ROKO FOODiN CHLORIN DEZYNFEKTANT zawiera w swoim składzie aktywny chlor działający jako bardzo efektywny biocyd utleniający.

Właściwości użytkowe produktu:

 • bardzo wysoka skuteczność w zwalczaniu drobnoustrojów chorobotwórczych: Listeria, Salmonella, Legionella,
 • niezwykle skuteczne działanie bakteriobójcze już przy stężeniu ≤ 0,25%,
 • doskonałe działanie wirusobójcze przy stężeniu > 1,0%*,
 • skuteczne działanie grzybobójcze przy stężeniu ≤ 1,0%,
 • zawartość stabilizowanego, aktywnego chloru – produkt stabilny niezależnie od pory roku,
 • produkt bardzo ekonomiczny w użyciu.

Uwaga! *Dezynfekcja powierzchni za pomocą 0,1% podchlorynu sodu lub 62–71% etanolu znacznie zmniejsza zakaźność koronawirusem na powierzchni w ciągu 1 min czasu ekspozycji. Spodziewany efekt występuje również w stosunku do SARS-CoV-2 (według Kampf G, Todt D, Pfaender S, Steinmann E. Persistence of coronaviruses on inanimate surfaces and its inactivation with biocidal agents. Journal of Hospital Infection 104; 2020; Feb 6.) https://doi.org/10.1016/j.jhin.2020.01.022

Działanie biobójcze

Preparat dezynfekujący ROKO FOODiN CHLORIN DEZYNFEKTANT świetnie sprawdza się jako preparat do dezynfekcji powierzchni takich jak: blaty, podłogi, parapety, drzwi i klamki, okna, armatura kuchenna i łazienkowa oraz wiele innych powierzchni twardych. Produkt doskonale nadaje się także do dezynfekcji urządzeń klimatyzacyjnych, zbiorników wodnych i systemów zaopatrywania w wodę pitną, a także do dezynfekcji wody basenowej.

Skład produktu: 5-15% związki wybielające na bazie chloru, <5% fosfoniany, substancje stabilizujące, inhibitory korozji.

Numer pozwolenia na obrót produktem biobójczym: 5501/2013

Sposób użycia:

Przygotować roztwór roboczy preparatu ROKO FOODiN CHLORIN DEZYNFEKTANT w zależności od typu i stopnia zanieczyszczenia:

 1. Natrysk
 • stężenie [%]:  >1,0 (1g/100g)–działanie wirusobójcze*; >0,25 (0,25g/100g)–działanie grzybo- i bakteriobójcze
 • temperatura [°C]: <60
 • czas kontaktu [min]: 5-15

2.Obieg

 • stężenie [%]: 0,25-1,0
 • temperatura [°C]: <60
 • czas kontaktu [min]: 5-15
 • 3.Dezynfekcja wody
 • stężenie [%]: 0,25-1,0
 • temperatura [°C]: <60
 • czas kontaktu [min]: 5-15

Zalecenia do stosowania:

Preparat ROKO FOODiN CHLORIN DEZYNFEKTANT może zostać użyty do urządzeń ze stali nierdzewnej. Produktu nie należy stosować na powierzchniach miedzianych i metalach lekkich (np. aluminium). W celu wyeliminowania niekorzystnego wpływu preparatu na powierzchnię, przy długotrwałym czasie kontaktu należy wykonać test w mało widocznym miejscu.

Przed użyciem produktu należy zapoznać się z kartą charakterystyki produktu.

Po użyciu produktu i wymaganym czasie dezynfekcji, powierzchnie mające kontakt z żywnością należy dokładnie spłukać wodą o jakości wody pitnej. Nie należy wdychać par i mgły produktu. Przy słabej wentylacji koniecznie stosować ochronę dróg oddechowych. Po użyciu umyć ręce. Stosować w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. Czas wentylacji po stosowaniu preparatu: 10-15 min.

Przechowywanie:

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w pozycji pionowej w suchych i odpowiednio wentylowanych pomieszczeniach. Nie wystawiać na bezpośrednie działanie słońca, unikać skrajnych temperatur. Nie magazynować wspólnie z kwasami. Przechowywać z dala od żywności, napojów i pasz.

Właściwości i zastosowanie

Właściwości:

 • zawiera aktywny chlor jako biocyd utleniający,
 • doskonałe działanie biobójcze (skutecznie niszczy wirusy, bakterie i grzyby),
 • skuteczny wobec drobnoustrojów chorobotwórczych Listeria, Salmonella oraz Legionella,
 • pełen efekt bakteriobójczy osiągany jest już po 5 minutach od zastosowania,
 • bardzo ekonomiczny w użyciu,
 • zawiera stabilizowany aktywny chlor, jest stabilny niezależnie od pory roku,
 • zawiera komponenty przeciwkorozyjne i skracające czas wypłukiwania,
 • mierzalny konduktometrycznie i metodą miareczkowania.

Zastosowanie:

 • dezynfekcja różnego rodzaju powierzchni twardych,
 • dezynfekcja powierzchni kontaktujących się z żywnością i środkami żywienia zwierząt,
 • sanityzacja skorupek jaj,
 • oczyszczanie systemów wentylacyjnych, zbiorników wodnych i systemów zaopatrywania w wodę pitną,
 • dezynfekcja wody pitnej i basenowej.