biuro@danmar.szczecin.pl

tel./fax 91 483 79 51

Kategorie

Program rzetelna firma


Firma Danmar od 26-01-2011 r. nieprzerwanie uczestniczymy w programie Rzetelna Firma i udostępniamy szereg informacji świadczących o naszej wiarygodności.

Firma Danmar otrzymała certyfikat Autoryzowanego Dystrybutora TORK

Nasi partnerzy:

Germex A (kan. 10 l)

Producent: Pramol

Nr produktu: 6106005

Opis
Środek myjąco – dezynfekujący

Zastosowanie
Kombinacja czwartorzędowych związków amonowych oraz specjalnych środków powierzchniowo-czynnych daje efekt dezynfekujący i myjący w jednym.
Zasadowość produktu podwyższa jego możliwości rozpuszczające m.in. tłuszczów roślinnych i zwierzęcych, krwi oraz białek. Usuwa i jednocześnie zapobiega nieprzyjemnym zapachom. Bezzapachowy, dzięki czemu
może być stosowany w różnych celach. Zapobiega rozwojowi glonów. Płynny środek myjąco dezynfekujący.
Germex A efektywnie zwalcza następujące mikroorganizmy:
Na powierzchni i w zawiesinie:
Gram-dodatnia bakteria:
Gronkowiec złocisty (Staphylococcus aureus) ATCC 6538
Gram-ujemna bakteria:
Escherichia coli ATCC11229
Pałeczka ropy błękitnej (Pseudomonas aeruginosa) ATCC 15442
Odmieniec dziwaczny (Proteus mirabilis) ATCC 14153
Pałeczka zapalenia płuc (Klebsiella pneumoniae) ATCC 4352
Drożdże i grzyby:
Drożdżak Candida albicans ATCC 10231
Grzyb Trichophyton mentagrophytes ATCC 9533
Drobnozarodkowiec pobielany (Microsporum gypseum)
W zawiesinie:
Pałeczka duru brzusznego (Salmonella typhi) ATCC 19430
(oraz następujące typy: Salmonella ATCC 12716, 13311, 7378, 15480, 9842

Mikrobiologiczne rezultaty testów
Udowodniono doświadczalnie, że środek myjąco-dezynfekujący Germex A działa efektywnie przeciwko:
- bakteriom,- drożdżom, - grzybom,- wirusom.
Rezultaty testów:
Dezynfekcja twardych powierzchni w szpitalach i gabinetach chirurgicznych:
Rezultaty:
 5.0 % 15 minut
2.0 % 1 godzina
1.0% 4 godziny
Raport: Prof. Dr R. Schubert, Frankfurt-on-Main, Niemcy,
Prof. Dr J. Borneff, Mainz, Niemcy
Dezynfekcja powierzchni zakażonych bakterią Salmonella:
Rezultaty:
 4.0 % 1 godzina
3.0 % 4 godziny
Raport:Prof. Dr. J. Borneff, Mainz, Niemcy
Testy zgodnie z DVG (sektor spożywczy):
Rezultaty:
Niskie stężenie białka 20°C:
środek bakteriobójczy
1.5 % 30 min
1.0 % 60 min
środek grzybobójczy:
0.25 % 30 min
0.125 % 60 min
Wysokie stężenie białka 20°C:
środek bakteriobójczy
3.0 % 30 minut
2.5 % 60 minut
środek grzybobójczy
0.75 % 30 minut
0.50 % 60 minut
Raport: Prof. Dr. R. Schubert, Frankfurt-on-Main, Niemcy
Prof. Dr. G. Reuter, Berlin, Niemcy
Skuteczność przeciwko wirusowi typu B (Hepatitis B)
Rezultaty:
1.0 % 1 godzina w niskim stężeniu białek
2.0 % 1 godzina w wysokim stężeniu białek
Raport: Prof. Dr. G. Frösner, Munich, Niemcy

Wskazania szczególne
Do wszelkich zmywalnych podłóg i powierzchni takich jak plastik (PCV), colovinyl, kafle, kamień syntetyczny i naturalny, beton, żywica epoksydowa, terracotta, klinkier, guma, linoleum, asfalt, chrom, stal chromowana, tapeta zmywalna. Na baseny zamknięte i otwarte, sauny, prysznice, toalety, w procesie produkcji w przemyśle spożywczym (mleczarnie, w sklepach mięsnych),
kuchniach publicznych, szpitalach, domach, szkołach, przedszkolach.

Sposób użycia
100- 400ml produktu na 10 l wody (1–4 %) w zależności od poziomu zanieczyszczenia i zakażenia powierzchni czyszczonej.
Mycie i dezynfekcja podłóg
Użyć wilgotnego mopa jeżeli trzeba. Rozłożyć roztwór równomiernie. Usunąć urobek.
Mycie i dezynfekcja ścian, przymierzalni, innych obiektów
Umyć powierzchnię. Wytrzeć dobrze wyciśniętym mopem. Nie spłukiwać i nie wycierać na sucho.
Mycie i dezynfekcja w przemyśle spożywczym
Myć ręcznie albo przy użyciu urządzenia wysokociśnieniowego. Spłukać wodą zgodnie z wewnętrznymi procedurami.

Zużycie produktu
10 l roztworu na 100 – 250 m² (w zależności od sposobu dozowania).

Uwagi

Działa drażniąco na oczy i skórę. Unikać kontaktu z oczami i skórą. Nie wdychać oparów. Nie połykać. Podczas pracy z produktem nie jeść, nie pić, nie palić. W razie dłuższego kontaktu z produktem lub w przypadku wrażliwej skóry nosić rękawice ochronne. W przypadku kontaktu ze skórą, natychmiast spłukać obficie wodą. W przypadku zanieczyszczenia oczu przemyć natychmiast dużą ilością wody. Zwrócić się o pomoc lekarską. W przypadku spożycia wypić dużą
ilość wody. Natychmiast zwrócić się po pomoc lekarską. Nie wywoływać wymiotów bez konsultacji medycznych. Przechowywać poza zasięgiem dzieci. Przed rozpoczęciem pracy należy zapoznać się z Kartą Charakterystyki Produktu.

Składniki
5-15% środki powierzchniowo czynne niejonowe, mniej niż 5% czwartorzędowych związków anionowych, środki kompleksujące EDTA (kwas etylenodwuaminoczterooctowy), inne: krzemiany, alkalia, woda.

Dane techniczne:

Wartość współczynnika pH: koncentrat: 12.0 / 2 %, roztwór: 9.5
Okres ważności: 2 lata .

Opakowanie

1L lub 10L.

Produkt do użytku profesjonalnego.
Za szkody spowodowane niewłaściwym użyciem producent nie ponosi odpowiedzialności.

Pojemność: 10L

« powrót